MUA SOFIA BOMAN
Foto: Karina Szuter | Makeup & hår: Sofia Boman
Foto: Lina Arvidsson | Makeup & hår: Sofia Boman
Foto: David Pahmp | Makeup & hår: Sofia Boman
Foto: Karina Szuter | Makeup & hår: Sofia Boman
Foto: Patricija Dacic | Makeup & hår: Sofia Boman
Foto: Karina Szuter | Makeup & hår: Sofia Boman
Foto: Patricija Dacic | Makeup & hår: Sofia Boman
Foto: Davic Pahmp | Makeup & hår: Sofia Boman
Foto: Lina Arvidsson | Makeup & hår: Sofia Boman
Foto: David Pahmp | Makeup & hår: Sofia Boman
Foto: Moe | Makeup & hår: Sofia Boman
Foto: David Pahmp | Makeup, hår & styling: Sofia Boman


PROFESSIONAL MAKEUP ARTIST   |   FOUNDER OF BRUDMAKEUP.SE   |   FÄRG MAKEUP AMBASSADOR